Art Kite Museum
Art Kite Museum Detmold

Art Kite Museum

Detmold

Maßnahme: Neu- bzw. Umbau Museum
Bauherr: Art Kite GmbH, Detmold
Gewerke: Lüftung, Heizung, Sanitär, MSR
Techniksumme: 950.000 €
Leistungsumfang: HOAI 1 - 8
Projektlaufzeit: 1999 bis 2000

Zurück